Փնտրում ենք ծրագրի համակարգող

Տևողությունը՝ երկարաժամկետ (1 ամիս փորձաշրջանով)
Աշխատանքի սկիզբը` ապրիլի 1, 2023 թ․
Աշխատաժամանակը՝ լրիվ դրույք
Աշխատավայրը՝ Հաբ Արցախ, Նելսոն Ստեփանյան 9/25

Հաբ Արցախը փնտրում է մոտիվացված, ակտիվ, և նպատակասլաց ծրագրի համակարգոծի ով կմիանա մեր էներգետիկ թիմին և համայնքին: Ծրագրի համակարգողը պատասխանատու կլինի տարբեր ծրագրերի շրջանակներում տրված հանձնարարությունների կատարման համար, այդ թվում՝ հանդիպումների, միջոցառումների, այցերի կազմակերպում, հեռախոսազանգերի գրանցում, էլեկտրոնային նամակների պատասխանների կազմում, ինչպես նաև այլ վարչական աշխատանքներ և ծրագրային գործողություններ։

Պահանջվող որակավորումները և հմտությունները

 • Բարձրագույն կրթություն կառավարման, ֆինանսների, հանրային կապերի, կամ այլ համանման ոլորտներում
 • Առնվազն 3 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ, ցանկալի է ՀԿ ոլորտում
 • Թիմային աշխատանքի, կազմակերպչական և համագործակցման կարողություններ
 • Գրավոր և բանավոր հայերենի, ռուսերենի, անգլերենի իմացություն
 • Microsoft Office և Google Suite գործիքների իմացություն
 • Արցախով ճանապարհորդելու և ճկուն գրաֆիկով աշխատելու ունակություն և ցանկություն
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում, մոտիվացիա, և պրոֆեսիոնալ աշխատանքային վարքագիծ
 • Սեղմ ժամկետներում սահմանված աշխատանքների կատարման ունակություն
 • Արագ փոփոխվող, դինամիկ միջավայրում աշխատելու ունակություն

Աշխատանքի հիմնական նկարագիրը

 • Ծրագրով նախատեսված աշխատանքային պլանի կազմում, իրականացում և թարմացում
 • Ծրագրային գործողությունների ճիշտ և ժամանակին իրականացում, ընթացքի վերահսկում
 • Ծրագրերի շրջանակներում տեղի ունեցող միջոցառումների և աշխատաժողովների համակարգում
 • Թվային հաղորդակցման և գովազդի իրականացում, հաղորդակցման համակարգողի հետ համագորցակցությամբ
 • Ծրագրերի մասնակիցների հարցերի պատասխանների տրամադրում և մասնակիցների հետ մշտական կապի ապահովում
 • Ծրագրային հանձնարարությունների բաշխում և գործողությունների պլանի կատարման մշտադիտարկում
 • Ծրագրով նախատեսված գործընկեր կազմակերպությունների և այլ շահագրգիռ կողմերի հետ կապի հաստատում
 • Մասնակցություն աշխատակազմի հանդիպումներին, հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում
 • Այլ պարտականություններ, ըստ անհրաժեշտության

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող անձինք կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը/ռեզյումեն հայերեն կամ անգլերեն լեզուներով info@hubartsakh.org էլ․ փոստի հասցեին մինչև ս.թ. մարտի 27-ը ներառյալ՝ նամակի վերնագրում նշելով «Ծրագրի համակարգող»: